Poziv Instituta

Poštovani,

Klimatske promjene i s njima povezane ugroze imovine, zdravlja i života ljudi, a u konačnici i vlastitog doma, najveći je ikada globalno postavljeni izazov za čovjeka i društvo u cjelini.

Upravo zbog vrijednosti koje se štite (životi i imovina ljudi bez obzira na rasu i spol, nacionalnu i vjersku pripadnost, kao i opstanak jedinog doma kojeg imamo ) nigdje kao u ovom području ljudi nisu ujedinjeni u ideji da se aktivnosti moraju poduzeti hitno i učinkovito, a sve u cilju vlastitog opstanka.

Politike klimatskih promjena na globalnom nivou sa svakim donošenjem novih međunarodnih ugovora (i na njima temeljenih nacionalnih strategija) zahtijevaju brzu i učinkovitu uspostavu novih insititucija koje će pridonijeti oživotvorenju strategija, a time državama potpisnicama ( tj. vladama dotičnih država) pomoći u ispunjavanju preuzetih obveza i ciljeva – uvažavajući specifičnosti svake države.

Nedostatak učinkovitog sustava prisile za provedbu ciljeva preuzetih Pariškim sporazumom iz 2015. godine, još više podiže ljestvicu vlastite odgovornosti i etičnosti pojedinih državnika i Vlada koje trebaju učinkovitim mjerama i brzim primjenama Strategije niskougljičnog razvoja i Strategije prilagodbe klimatskim promjenama pokazati da im je doista stalo do vlastitoga naroda i održivog gospodarstva zemlje koju predstavljaju.

Zbog prethodno navedenih ugroza, potrebno je unaprijed pravodobno reagirati, planirati aktivnosti i troškove, razmotriti sve moguće izvore financiranja kod projekata ili aktivnosti, bilo da su u pitanju proračuni, poslovni planovi ili inozemna sredstva i partnerstva. Promociju i približavanje Strategija dionicima treba shvatiti i provesti poput projekata vidljivosti na način da im se protumači kako obveze ne znače nužno rashod već priliku za konkurentnost, uspjeh i dobit. Sve ovisno o kojem se Sektoru radi, treba poticati zajedništvo, te bezuvjetnu suradnju svih institucija koje okupljaju gospodarski sektor da bi u ovom području napravili maksimalno moguće.

Razmišljajući kako pomoći vlastitom narodu i gospodarstvu u cjelini i svim njegovim dionicima, prvenstveno poduzećima koja dolaze iz razlićitih sektora (u ovo iznimno kompleksnom, a životno važnom području) odlučili smo osnovati “Međunarodni institut za klimatske aktivnosti” koji je osnovan i djeluje kao nevladina udruga stručnjaka za obavljanje gospodarske djelatnosti te kao nastavak aktivnosti započetih 2012. godine putem “Hrvatske udruge za smanjenje ugljičnog otiska “ – HU-CO2. Ta je udruga bila predvodnica kako u području kojim se bavila tako i specifičnostima osnivanja prilagođenim hrvatskom pravnom sustavu uspostave institucija – osnovana je kao udruga stručnjaka s ciljem da bude premosnica između institucija državne uprave (koje su u tom trenutku bile daleko podkapacitirane) i obveznika “operatera” (s velikim i nerijetko nejasnim obvezama znatnog smanjenja emisija CO2) sukladno Zakonu o zaštiti zraka, a u poslijednje vrijeme i Zakonu o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja.

Naime, odabir upravo ovoga institucionalnog okvira leži u prepoznavanju činjenice da samo takav institucionalni okvir trenutno može rezultirati učinkovitom provedbom Strategija čije provođenje mjera zahtijeva suradnju i jasnu komunikaciju dionika na više razina državne strukture. To se odnosi i na suradnju različitih sektora s domaćim i stranim stručnjacima iz različitih područja koji će pomagati i poticati na provođenje mjera predviđenih Strategijama, a sve u cilju ostvarenja i izvršenja preuzetih obveza na dobrobit Republike Hrvatske, kao i cijele Europske Unije, njezina gospodarskog rasta i svih ljudi koji u njoj žive.

Troškovi Akcije uvijek su manji od troškova saniranja posljedica i zato djelujmo – ODMAH!

Marija Pujo Tadić, predsjednica IICA-e