Arbitražno vijeće

Arbitražno vijeće je nezavisno tijelo koje djeluje unutar Instituta i nadležno je za rješavanje svih vrsta sporova putem arbitražnog načina rješavanja sporova i medijacije.

Sporove i sukobe interesa između članova Međunarodnog instituta za klimatske aktivnosti, kao i članova s Institutom, te Instituta i drugih organizacija, kao i povrede Statuta rješavat će se odlukom Arbitražnog vijeća koje se formira sukladno odredbama Statuta.

Arbitražno vijeće sastoji se od tri člana te donosi odluke većinom glasova na temelju svojeg najboljeg znanja, sukladno pravilima struke i običaja i načela savjesnosti i poštenja, te po pravilima Statuta i Zakona o udrugama.

Toni Nogolica dipl. pravnik

predsjednik arbitražnog vijeća

U svom radu bavi se prvenstveno međunarodnim trgovačkim i investicijskim arbitražnim sporovima, kao i pravom u području energetike i građevinarstva.

Marija Pujo Tadić dipl. pravnik

predsjednica Instituta za klimatske aktivnosti

Nakon višegodišnje sudačke karijere, a u želji za specijalizacijom iz Okolišnog prava 2009. god. prelazi u Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, gdje rukovodi organizacijsko-kadrovskom strukturom Fonda i izradom projekata u području zaštite okoliša i energetike.

Hrvoje Novosel dipl. oec

dopredsjednik Instituta za klimatke aktivnosti

Hrvoje Novosel radi kao financijski stručnjak u razvojnom bankarstvu. Posjeduje više od 20 godina iskustva u menadžmentu prodaje proizvoda, upravljanja rizicima i vođenju projekata.