Obrada podataka

Mi smo udruženje stručnjaka s ciljem da našim članovima – poslodavcima pružimo podršku u području klimatskih politika, te obrađujemo Vaše osobne podatke u svojstvu voditelja obrade.

IICA poštuje Vašu privatnost te se obvezuje na zaštitu Vaših osobnih podataka.

IICA obrađuje Vaše podatke u skladu s odredbama Uredbe EU 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (Opća uredba o zaštiti podataka), Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018) i ostalih relevantnih propisa koji se primjenjuju u Republici Hrvatskoj.

Potpisom Prijavnice dajete suglasnost i prihvaćate uvjete prikupljanja i obrade vaših podataka opisane u Prijavnici za članstvo.