EMAS registar

Institut svojim članovima nudi mogućnost uključivanja i prati ih kroz cjelokupan proces uključivanja u EMAS registar u dogovoru sa Europskom komisijom koja potiče uključivanje organizacija u EMAS sustav na razini Europske Unije.

EMAS (eng. „Eco-Management and Audit Scheme“) je sustav ekološkog upravljanja i neovisnog ocjenjivanja na razini Europske Unije kojim organizacije procjenjuju svoj utjecaj na okoliš.

 

 

Ključni elementi EMAS sustava su učinkovitost, transparentnost i vjerodostojnost, koja se očituje u kontinuiranom unapređenju učinkovitosti zaštite okoliša, vanjskoj i nezavisnoj verifikaciji sustava i pokazatelja, potpunoj usklađenosti za zakonskim zahtjevima te obveznom informiranju javnosti putem EMAS Izjave o okolišu. Sustav je dobrovoljan i dostupan svim gospodarskim sektorima.

Provedba sustava EMAS je na razini Europske Unije osigurana Uredbom (EZ) br. 1221/2009 uz nekoliko kasnijih izmjena. Europska komisija potiče uključivanje organizacija u EMAS sustav.

Kompetitivna prednost EMAS organizacija na tržištu osigurana je njihovim promoviranjem na tržištu EU (i šire) pomoću EMAS logotipa, registracijom u nacionalni i EMAS registar Europske Unije, kao i drugim propisanim mehanizmima, koji uključuju i regulatorne olakšice te financijska poticajna sredstva (subvencije).

Na razini EU najviše EMAS organizacija registrirano je u Njemačkoj, Italiji, Španjolskoj i Austriji.

Goran Romac

Voditelj EMAS registra za članove IICA-e.

Od početka svoje profesionalne karijere aktivan u području zaštite okoliša.