Vanjski suradnici

Zrinka Rudež

- Stručnjak iz područja prostornog planiranja

– Stručnjak iz područja prostornog planiranja
– Stručnjak vođenja projekata i savjetovanje za područje prostornog planiranja, urbanizma i arhitektonskog projektiranja, zaštite okoliša i prirode

Rođena je u Varešu, BiH, a diplomirala i magistrirala je na Arhitektonskom fakultetu u Sarajevu. 1987. obranila je doktorsku disertaciju naslova “Stadtgestalterische Prinzipien aus der Zeit von 1880-1930 und deren heutige Bedeutung” na RWTH Aachen, Njemačka.

Stručno iskustvo počinje radom na Institutu za arhitekturu, urbanizam i prostorno planiranje Arhitektonskog fakulteta u Sarajevu, da bih 1990. godine doseljenjem u Dubrovnik postala rukovoditelj Odsjeka za prostorno uređenje u Sekretarijatu za prostorno uređenje, a zatim Ravnatelj Županijskog zavoda za prostorno uređenje, Dubrovnik, u Dubrovačko neretvanskoj županiji. Od 2008. do listopada 2012. godine radi u INSTITUTU IGH d.d., gdje je imenovana za direktora Poslovnog centra Dubrovnik, vodeći Zavod za prostorno planiranje.

Nakon višegodišnje karijere, krajem 2012. odlučuje se na otvaranje samostalne tvrtke URBANIZAM Dubrovnik d.o.o. u kojoj radi do danas.

Značajni projekti:
– Prostorno-planska dokumentacija (prostorni planovi Dubrovačko neretvanske županije, nacionalih parkova, prostorni planovi uređenja Općina/Gradova, urbanistički planovi, te niz ekspertiza), rad na preko 110 dokumenta prostornog uređenja, koordinator, glavni planer, voditelj izrade
– Studije, programi i mišljenja: rad na preko 75 dokumenta
– Sudjelovanje na preko trideset znanstvenh i stručnih skupova i pedesetak seminara.
– Sudjeluje u radu na 17 znanstvenih publikacija
– Od 1979. do danas stručni predavač vanredni profesor/docent na Sveučilištima (Sarajevo, Zagreb, Dubrovnik, Split, Podgorica i Aachen)

Strani jezici: Njemački i engleski jezik (aktivno) i španjolski jezik (pasivno).

Članstva:
1987.-1990. – Član Znanstvenog vijeća Instituta za arhitekturu, urbanizam i prostorno planiranje Arhitektonskog fakulteta u Sarajevu
1993. – Evidentirana u znanstvenom zvanju docenta kod Ministarstva znanosti i tehnologije,
1998. – Uvrštena u Opći leksikon, sv.2, Leksikografski zavod “Miroslav Krleža”, Zagreb, 1997./98.
2004. – Član Senata Sveučilišta u Dubrovniku
2008. – Ovlašteni arhitekt – član Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu
2009. – Ovlašteni arhitekt – član Inženjerske komore Crne Gore
2016. – ovlaštena arhitektica urbanistica
2019. Ovlaštenje Ministarstva kulture za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih
dobara, i to istraživanja i proučavanja krajobraza nepokretnog kulturnog dobra