Članovi upravnog odbora

Dr. sc. Vladimir Jelavić

– Stručnjak u području politika klimatskih promjena i energetike

Završio Fakultet strojarstva i brodogradnje u Zagrebu, gdje je doktorirao iz specijalističkog područja energetska postrojenja. Radi od 1981. godine u Institutu za elektroprivredu u Zagrebu, na studijama iz područja energetike, zaštite okoliša i nuklearne sigurnosti. Završio je niz specijalističkih tečajeva u inozemstvu i radio na studijama sigurnosti odlaganja radioaktivnog otpada u tvrtki Bechtel u SAD. U tvrtki EKONERG od 1997.-2003. godine vodio je odjel za zaštitu atmosfere, i bio predsjednik nadzornog odbora tvrtke. U hrvatskom uredu Programa za razvitak ujedinjenih naroda (UNDP) u razdoblju 2001.-2003. vodi područje energetike, održivog razvoja i zaštite okoliša.

U to vrijeme pokrenuta su tri nacionalna projekta financirana od Globalnog fonda za okoliš: Projekt poticanja energetske učinkovitosti u Hrvatskoj, projekt poticanja obnovljivih izvora energije u Hrvatskoj i projekt zaštite i održivog korištenja biološke raznolikosti Jadrana (‘COAST’). Od 1994.-2003. godine uz svoj redovan posao, bio je voditelj tehničkog odbora TK207 –Sustavi upravljanja okolišem (norme ISO 14000) i tehničkog odbora TK147 – Emisije u atmosferu, pri Državnom zavodu za standardizaciju i mjeriteljstvo. Od 2008. godine član je Izvršnog odbora Znanstvenog vijeća za energetiku HAZU.

U razdoblju od 2004. do 2005. radi u Republici Sloveniji kao predstavnik Hrvatske elektrorivrede u dvočlanoj upravi Nuklearne elektrane Krško.

Od 2006. godine radi u EKONERG-u kao voditelj projekata, savjetnik direktora i danas kao direktor Odjela za zaštitu okoliša i održivi razvoj. Ovlašteni voditelj izrade studija utjecaja na okoliš i ostalih elaborata zaštite okoliša, prema propisima Ministarstva zaštite okoliša i prirode. Sudjelovao je u izradi ili vodio 120 studija, elaborata i projekata, objavio je 12 originalna znanstvena rada. Vodio je višegodišnje projekte financirane iz fondova EU i Globalnog fonda za okoliš UN-a.

Od samog početka uključen je poslove vezane za pitanje politike klimatskih promjena i energetike, od kojih se izdvajaju:

• Voditelj tima za pripremu Nacionalnih izvješća Republike Hrvatske okvirnoj konvenciji Ujedinjenih naroda o promeni klime

• Voditelj i član tima za izradu inventara emisije stakleničkih plinova Republike Hrvatske i projekcije emisija

• Voditelj izrade strategija i planova iz područja politike klimatskih promjena

• Član pregovaračkog tima za Kyotski protokol od 2000. godine

• Član pregovaračkog tima za pristupanje Europskoj uniji za područje klimatskih promjena

• Voditelj izrade tehničke dokumentacije za pregovore korekciji bazne godine za RH (Odluka 7/CP12 UNFCCC-a)

• Član tima za izradu energetske strategije Republike Hrvatske 2004. i 2011. godine

• Voditelj izrade prijedloga Nacionalnog akcijskog plana za obnovljive izvore energije prema obvezi klimatsko-energetskog paketa

• Voditelj projekata vezanih za izvještavanje, projekcije i izrade planova o emisijiam i odlivima CO2 u sektoru korištenje zemljišta, promjene u korištenju zemljišta i šumarstvo (LULUCF)

• Vodeći stručnjak na projektu UNDP-a i Ministarstva zaštite okoliša i prirode – ‘Potpora Republici Hrvatskoj u izradi Strategije nisko-ugljičnog razvoja (LEDS)’