Članovi upravnog odbora

Teo Čolan dr.vet.med.

– Stručnjak iz područja gospodarenja otpadom

Teo Čolan radi kao stručnjak iz područja gospodarenja otpadom. Posjeduje više od 25 godina iskustva u upravljanju različitim sustavima i projektima u području veterinarstva i gospodarenja otpadom te kao predavač i lektor radova iz područja gospodarenja otpadom.

Sudjelovao je i u pristupnim pregovorima sa EU, projektima izgradnje obnovljivih izvora energije i kao suradnik na nekoliko međunarodnih projekata.

Diplomirao je na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, usavršavao se u području vođenja EU projekata, managementa i leadershipa (Special Skills Academy Ltd., London, Shaw Academy Dublin, Irska).