Članovi upravnog odbora

Goran Romac

Voditelj EMAS registra za članove IICA-e.

Od početka svoje profesionalne karijere aktivan u području zaštite okoliša.

Kao ravnatelj Hrvatskog centra za čistiju proizvodnju u razdoblju od 12 godina, stekao značajno iskustvo u radu sa industrijom te međunarodnim i domaćih partnerima provedbom projekata u području prevencije onečišćenja, materijalne i energetske učinkovitosti i društveno odgovornog poslovanja.

Autor brojnih studija utjecaja na okoliš te stručne dokumentacije potrebne u sklopu ishođenja okolišnih dozvola za industriju.

Od 2017. godine zaposlen u Grupi Končar gdje je vodio projekt uvođenja EMAS sustava u organizaciju.

Diplomirao i magistrirao na Fakultetu kemijskog inženjerstvo i tehnologije u Zagrebu te osim toga posjeduje diplomu EMBA (Cotrugly Bussiness Academy).