Ciljevi instituta

  • promicanje ublaženja klimatskih promjena
  • informiranje i edukacija javnosti o štetnosti ugljičnog otiska
  • promicanje rješenja za smanjenje CO2
  • promicanje zaštite zraka i ozonskog sloja
  • poticanje zaštite okoliša i održivog razvoja
  • poticanje što brže implementacije Niskougljične strategije radi bržeg gospodarskog napretka
  • poticanje implementacije i primjene Strategije prilagodbe klimatskim promjenama
  • podrška u implementaciji Klimatskog Zakona i Europskog Zelenog Plana

Da bi se realizirali gore navedeni ciljevi Institut će nastojati okupiti u članstvo sve sudionike na koje će se primjeniti Nacionalne strategije: Niskougljična strategija i Strategija Prilagodbe klimatskim promjenama, te uvažavajući mišljenje i potrebe svojih članova jačati odnose s domaćim i inozemnim udrugama i institucijama s područja zaštite okoliša i energetike, te stvarati pozitivno ozračje za realizaciju svojih ciljeva.